organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ENUS - KWILCZ

 • KRS:0000291935
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ENUS
 • Adres:64-420 KWILCZ, KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 20
 • Miasto:KWILCZ
 • Gmina:KWILCZ
 • Powiat:MIĘDZYCHODZKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-12-16
 • Adres WWW:http://www.kwilcz.pl/enus
 • Konto bankowe:76908200054201838220000010
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KWILCZ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE