organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE DOMU DZIECKA-POMNIKA IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY - SIEDLCE

 • KRS:0000037277
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE DOMU DZIECKA-POMNIKA IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY
 • Adres:08-110 SIEDLCE, DZIECI ZAMOJSZCZYZNY 39 / 35
 • Miasto:SIEDLCE
 • Gmina:M. SIEDLCE
 • Powiat:M. SIEDLCE
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-16
 • Adres WWW:http://dom_pomnik.free.ngo.pl
 • Konto bankowe:49919400070000273020000070
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SIEDLCE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE