organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "BUSOLA DLA ARTYSTYCZNIE UZDOLNIONYCH DZIECI" - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

 • KRS:0000219522
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "BUSOLA DLA ARTYSTYCZNIE UZDOLNIONYCH DZIECI"
 • Adres:97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, SIENKIEWICZA 7
 • Miasto:PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
 • Gmina:M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
 • Powiat:M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-06-12
 • Konto bankowe:26150016051216000261940000
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE