organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA PRO ADVICE - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

 • KRS:0000262946
 • Nazwa: FUNDACJA PRO ADVICE
 • Adres:97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, J. SŁOWACKIEGO 67 / 310
 • Miasto:PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
 • Gmina:M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
 • Powiat:M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-03-13
 • Adres WWW:http://www.proadvice.pl
 • Konto bankowe:18194010763015593200000000
 • Zadania OPP:7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE