organizacje pożytku publicznego

RUDZKIE KONTO POMOCY - RUDA ŚLĄSKA

 • KRS:0000002681
 • Nazwa: RUDZKIE KONTO POMOCY
 • Adres:41-709 RUDA ŚLĄSKA, MARKOWEJ 22
 • Miasto:RUDA ŚLĄSKA
 • Gmina:M. RUDA ŚLĄSKA
 • Powiat:M. RUDA ŚLĄSKA
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-02-08
 • Adres WWW:http://http;//free.ngo.pl/rkp
 • Konto bankowe:21105013311000001001131125
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  21) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RUDA ŚLĄSKA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE