organizacje pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - KOŁO W TARNOWIE - TARNÓW

 • KRS:0000048380
 • Nazwa: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - KOŁO W TARNOWIE
 • Adres:33-100 TARNÓW, OSTROGSKICH 5 B
 • Miasto:TARNÓW
 • Gmina:M. TARNÓW
 • Powiat:M. TARNÓW
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-08-08
 • Adres WWW:http://www.psouutarnow.org
 • Konto bankowe:41124051941111000052482760
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - TARNÓW
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE