organizacje pożytku publicznego

CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ - TARNÓW

 • KRS:0000211791
 • Nazwa: CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ
 • Adres:33-100 TARNÓW, LEGIONÓW 30
 • Miasto:TARNÓW
 • Gmina:M. TARNÓW
 • Powiat:M. TARNÓW
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-06-30
 • Adres WWW:http://www.caritas.diecezja.tarnow.pl
 • Konto bankowe:81102049550000710200614149
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - TARNÓW
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE