organizacje pożytku publicznego

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKI - LUBLIN

 • KRS:0000007330
 • Nazwa: POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKI
 • Adres:20-071 LUBLIN, WIENIAWSKA 13
 • Miasto:LUBLIN
 • Gmina:M. LUBLIN
 • Powiat:M. LUBLIN
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-09-01
 • Adres WWW:http://pzn.lublin.pl
 • Konto bankowe:96106000760000320001335249
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBLIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE