organizacje pożytku publicznego

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZARZĄD ODDZIAŁU LUBELSKIEGO - LUBLIN

 • KRS:0000013179
 • Nazwa: POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZARZĄD ODDZIAŁU LUBELSKIEGO
 • Adres:20-068 LUBLIN, LESZCZYŃSKIEGO 50
 • Miasto:LUBLIN
 • Gmina:M. LUBLIN
 • Powiat:M. LUBLIN
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-08-26
 • Adres WWW:http://www.pzg.lublin.pl
 • Konto bankowe:91203000451110000001027540
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBLIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE