organizacje pożytku publicznego

"POLSKA FEDERACJA MISTRZÓW REIKI I METOD NATURALNEGO UZDRAWIANIA" - GLIWICE

 • KRS:0000067175
 • Nazwa: "POLSKA FEDERACJA MISTRZÓW REIKI I METOD NATURALNEGO UZDRAWIANIA"
 • Adres:44-100 GLIWICE, WIECZORKA 27 / 24
 • Miasto:GLIWICE
 • Gmina:M. GLIWICE
 • Powiat:M. GLIWICE
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-23
 • Adres WWW:http://www.federacja-reiki.com.pl
 • Konto bankowe:45116022020000000029778994
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GLIWICE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE