organizacje pożytku publicznego

DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH - GLIWICE

 • KRS:0000001456
 • Nazwa: DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
 • Adres:44-100 GLIWICE, BOJKOWSKA 37
 • Miasto:GLIWICE
 • Gmina:M. GLIWICE
 • Powiat:M. GLIWICE
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-05-31
 • Adres WWW:http://www.haus.pl
 • Konto bankowe:02114017880000332499001001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GLIWICE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE