organizacje pożytku publicznego

"POGOTOWIE SPOŁECZNE" - POZNAŃ

 • KRS:0000193382
 • Nazwa: "POGOTOWIE SPOŁECZNE"
 • Adres:61-123 POZNAŃ, BYDGOSKA 6 / 7
 • Miasto:POZNAŃ
 • Gmina:M. POZNAŃ
 • Powiat:M. POZNAŃ
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-05
 • Adres WWW:http://www.pogotowiespoleczne.org.pl
 • Konto bankowe:59114011240000302072001021
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - POZNAŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE