organizacje pożytku publicznego

"ORATORIUM" IM. ŚW. JANA BOSKO W EŁKU - EŁK

 • KRS:0000250502
 • Nazwa: "ORATORIUM" IM. ŚW. JANA BOSKO W EŁKU
 • Adres:19-300 EŁK, JANA PAWŁA II 6
 • Miasto:EŁK
 • Gmina:EŁK
 • Powiat:EŁCKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-10-28
 • Adres WWW:http://www.elk.salezjanie.pl
 • Konto bankowe:18102047240000340200394544
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - EŁK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE