organizacje pożytku publicznego

EŁCKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH "STOPA" - EŁK

 • KRS:0000233904
 • Nazwa: EŁCKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH "STOPA"
 • Adres:19-300 EŁK, GDAŃSKA 23 / 2
 • Miasto:EŁK
 • Gmina:EŁK
 • Powiat:EŁCKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-12-01
 • Adres WWW:http://www.stopa.org.pl
 • Konto bankowe:69154010722022508177880001
 • Zadania OPP:9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - EŁK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE