organizacje pożytku publicznego

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRZYWIDZU - PRZYWIDZ

 • KRS:0000202305
 • Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRZYWIDZU
 • Adres:83-047 PRZYWIDZ, GDAŃSKA 17
 • Miasto:PRZYWIDZ
 • Gmina:PRZYWIDZ
 • Powiat:GDAŃSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-12
 • Adres WWW:http://osp.przywidz.com
 • Konto bankowe:33124012681111001002296176
 • Zadania OPP:11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PRZYWIDZ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE