organizacje pożytku publicznego

MILICKIE STOWARZYSZENIE "RAZEM BLIŻEJ" - MILICZ

 • KRS:0000224247
 • Nazwa: MILICKIE STOWARZYSZENIE "RAZEM BLIŻEJ"
 • Adres:56-300 MILICZ, ARMII KRAJOWEJ 2
 • Miasto:MILICZ
 • Gmina:MILICZ
 • Powiat:MILICKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-20
 • Konto bankowe:47958200002000000094940001
 • Zadania OPP:5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - MILICZ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE