organizacje pożytku publicznego

MILICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - MILICZ

 • KRS:0000028932
 • Nazwa: MILICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • Adres:56-300 MILICZ, KOPERNIKA 20
 • Miasto:MILICZ
 • Gmina:MILICZ
 • Powiat:MILICKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-08-27
 • Konto bankowe:33958200002000000004040001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - MILICZ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE