organizacje pożytku publicznego

LUBELSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO - LUBLIN

 • KRS:0000035375
 • Nazwa: LUBELSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
 • Adres:20-213 LUBLIN, GOSPODARCZA 32
 • Miasto:LUBLIN
 • Gmina:M. LUBLIN
 • Powiat:M. LUBLIN
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-14
 • Konto bankowe:29124023821111000039231550
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBLIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE