organizacje pożytku publicznego

LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY - LUBLIN

 • KRS:0000021566
 • Nazwa: LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY
 • Adres:20-016 LUBLIN, NARUTOWICZA / 54
 • Miasto:LUBLIN
 • Gmina:M. LUBLIN
 • Powiat:M. LUBLIN
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-05-17
 • Adres WWW:http://www.los.lublin.pl
 • Konto bankowe:29124023821111000039021933
 • Zadania OPP:7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBLIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE