organizacje pożytku publicznego

KÓRNICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I RUCHOWĄ "KLAUDYNKA" - KÓRNIK

 • KRS:0000131398
 • Nazwa: KÓRNICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I RUCHOWĄ "KLAUDYNKA"
 • Adres:62-035 KÓRNIK, 20 PAŹDZIERNIKA 69
 • Miasto:KÓRNIK
 • Gmina:KÓRNIK
 • Powiat:POZNAŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-04-25
 • Adres WWW:http://www.klaudynka.org.pl
 • Konto bankowe:55907600082001001271300002
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KÓRNIK
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE