organizacje pożytku publicznego

KÓRNICKIE TOWARZYSTWO POMOCY SPOŁECZNEJ - KÓRNIK

 • KRS:0000042256
 • Nazwa: KÓRNICKIE TOWARZYSTWO POMOCY SPOŁECZNEJ
 • Adres:62-036 KÓRNIK, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
 • Miasto:KÓRNIK
 • Gmina:KÓRNIK
 • Powiat:POZNAŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-02-17
 • Adres WWW:http://ktps-kornik.org.pl
 • Konto bankowe:72907600082001000707390002
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KÓRNIK
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE