organizacje pożytku publicznego

KĘTRZYŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE - KĘTRZYN

 • KRS:0000230385
 • Nazwa: KĘTRZYŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE
 • Adres:11-400 KĘTRZYN, MICKIEWICZA 1
 • Miasto:KĘTRZYN
 • Gmina:KĘTRZYN
 • Powiat:KĘTRZYŃSKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-03-17
 • Konto bankowe:26934300050013796620000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KĘTRZYN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE