organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KĘTRZYŃSKIEJ IM.ZOFII LICHAREWEJ - KĘTRZYN

 • KRS:0000156906
 • Nazwa: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KĘTRZYŃSKIEJ IM.ZOFII LICHAREWEJ
 • Adres:11-400 KĘTRZYN, CHROBREGO 12
 • Miasto:KĘTRZYN
 • Gmina:KĘTRZYN
 • Powiat:KĘTRZYŃSKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-09
 • Adres WWW:http://tomzik.one.pl
 • Konto bankowe:94934300050013944920000010
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KĘTRZYN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE