organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA WZAJEMNEGO WSPARCIA KLUCZ - LUBLIN

 • KRS:0000286985
 • Nazwa: FUNDACJA WZAJEMNEGO WSPARCIA KLUCZ
 • Adres:20-861 LUBLIN, LESZETYCKIEGO 6 / 28
 • Miasto:LUBLIN
 • Gmina:M. LUBLIN
 • Powiat:LUBELSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-10-16
 • Adres WWW:http://www.klucz.org
 • Konto bankowe:69106000760000320001334183
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBLIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE