organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA NA RZECZ WSPOMAGANIA REHABILITACJI I SZERZENIA WIEDZY KYNOLOGICZNEJ "MAŁY PIESEK ZUZI" - POZNAŃ

 • KRS:0000268184
 • Nazwa: FUNDACJA NA RZECZ WSPOMAGANIA REHABILITACJI I SZERZENIA WIEDZY KYNOLOGICZNEJ "MAŁY PIESEK ZUZI"
 • Adres:60-239 POZNAŃ, JAROCHOWSKIEGO 44
 • Miasto:POZNAŃ
 • Gmina:M. POZNAŃ
 • Powiat:M. POZNAŃ
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-11-26
 • Adres WWW:http://www.psiaterapia.pl
 • Konto bankowe:70116022020000000084950398
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - POZNAŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE