organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "OTWARCIE" - KONIN

 • KRS:0000271226
 • Nazwa: FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "OTWARCIE"
 • Adres:62-500 KONIN, KILIŃSKIEGO 1
 • Miasto:KONIN
 • Gmina:M. KONIN
 • Powiat:M. KONIN
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-04-15
 • Adres WWW:http://www.otwarcie.pl
 • Konto bankowe:53150014611214600402240000
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KONIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE