organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ - KONIN

 • KRS:0000197058
 • Nazwa: FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ
 • Adres:62-510 KONIN, POŁUDNIOWA 2A
 • Miasto:KONIN
 • Gmina:M. KONIN
 • Powiat:M. KONIN
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-03-10
 • Adres WWW:http://www.podajdalej.lm.pl
 • Konto bankowe:55102027460000310200539650
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KONIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE