organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "NOWA NADZIEJA" Z SIEDZIBĄ W KALISZU - KALISZ

 • KRS:0000321541
 • Nazwa: FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "NOWA NADZIEJA" Z SIEDZIBĄ W KALISZU
 • Adres:62-800 KALISZ, ROBOTNICZA 4-6 / 19
 • Miasto:KALISZ
 • Gmina:M. KALISZ
 • Powiat:M. KALISZ
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-09-22
 • Adres WWW:http://www.nowanadzieja.com.pl
 • Konto bankowe:44249000050000453084141843
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KALISZ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE