organizacje pożytku publicznego

CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ - KALISZ

 • KRS:0000229788
 • Nazwa: CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ
 • Adres:62-800 KALISZ, PROSTA 1A
 • Miasto:KALISZ
 • Gmina:M. KALISZ
 • Powiat:M. KALISZ
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-03-04
 • Adres WWW:http://www.kalisz.caritas.pl
 • Konto bankowe:15105012011000002271065233
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KALISZ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE