organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY IM. WANDY TOMCZYŃSKIEJ - LEGIONOWO

 • KRS:0000111294
 • Nazwa: FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY IM. WANDY TOMCZYŃSKIEJ
 • Adres:05-120 LEGIONOWO, WRZOSOWA 28
 • Miasto:LEGIONOWO
 • Gmina:LEGIONOWO
 • Powiat:LEGIONOWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-21
 • Adres WWW:http://www.fundacja-tomczynskiej.pl/
 • Konto bankowe:33801300062001000366760001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LEGIONOWO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE