organizacje pożytku publicznego

ARTBALE STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI KULTURALNEJ I SZTUKI - LEGIONOWO

 • KRS:0000107658
 • Nazwa: ARTBALE STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI KULTURALNEJ I SZTUKI
 • Adres:02-502 WARSZAWA, ŁOWICKA 21 / 27
 • Miasto:LEGIONOWO
 • Gmina:LEGIONOWO
 • Powiat:LEGIONOWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-12-11
 • Adres WWW:http://www.artbale.pl; www.dance.org.pl; www.balet.com.pl;
 • Konto bankowe:66124059181111000049082289
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LEGIONOWO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE