organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "JESTEŚMY - WIĘC POMAGAMY" - WŁOSZAKOWICE

 • KRS:0000237816
 • Nazwa: FUNDACJA "JESTEŚMY - WIĘC POMAGAMY"
 • Adres:64-140 WŁOSZAKOWICE, KURPIŃSKIEGO 29
 • Miasto:WŁOSZAKOWICE
 • Gmina:WŁOSZAKOWICE
 • Powiat:LESZCZYŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-01-03
 • Konto bankowe:71866100090000378220000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WŁOSZAKOWICE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE