organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI IM.JANUSZA KORCZAKA - WŁOSZAKOWICE

 • KRS:0000068839
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI IM.JANUSZA KORCZAKA
 • Adres:64-140 WŁOSZAKOWICE, WOLNOŚCI 15
 • Miasto:WŁOSZAKOWICE
 • Gmina:WŁOSZAKOWICE
 • Powiat:LESZCZYŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-06-30
 • Konto bankowe:49866100090000286020000001
 • Zadania OPP:6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WŁOSZAKOWICE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE