organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA IM. O.HONORIUSZA KOWALCZYKA - POZNAŃ

 • KRS:0000038375
 • Nazwa: FUNDACJA IM. O.HONORIUSZA KOWALCZYKA
 • Adres:61-716 POZNAŃ, KOŚCIUSZKI 99
 • Miasto:POZNAŃ
 • Gmina:M. POZNAŃ
 • Powiat:M. POZNAŃ
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-04-05
 • Adres WWW:http://honoriusz.op.org.pl
 • Konto bankowe:56105015201000002277800088
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - POZNAŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE