organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA GODNE ŻYCIE - DĄBROWA GÓRNICZA

 • KRS:0000139088
 • Nazwa: FUNDACJA GODNE ŻYCIE
 • Adres:41-306 DĄBROWA GÓRNICZA, GWARDII LUDOWEJ 107 / 16
 • Miasto:DĄBROWA GÓRNICZA
 • Gmina:M. DĄBROWA GÓRNICZA
 • Powiat:M. DĄBROWA GÓRNICZA
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-29
 • Adres WWW:http://www.lemir.com.pl/fundacja
 • Konto bankowe:26109020080000000112845837
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - DĄBROWA GÓRNICZA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE