organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA FENIKS ANNY BOROWIAK - POZNAŃ

 • KRS:0000309560
 • Nazwa: FUNDACJA FENIKS ANNY BOROWIAK
 • Adres:88-100 INOWROCŁAW, KASZTANOWA 4A
 • Miasto:POZNAŃ
 • Gmina:M. POZNAŃ
 • Powiat:M. POZNAŃ
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-10-26
 • Adres WWW:http://fundacjaannyborowiak.pl
 • Konto bankowe:18814900002001000266770002
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - POZNAŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE