organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA DZIECI WRZESIŃSKICH - WRZEŚNIA

 • KRS:0000113200
 • Nazwa: FUNDACJA DZIECI WRZESIŃSKICH
 • Adres:62-200 WRZEŚNIA, SZKOLNA 12
 • Miasto:WRZEŚNIA
 • Gmina:WRZEŚNIA
 • Powiat:WRZESIŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-01-31
 • Adres WWW:http://www.fdw.org.pl
 • Konto bankowe:66968100020011122700122243
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WRZEŚNIA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE