organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "PRO BONO FAMILIAE" - WRZEŚNIA

 • KRS:0000298697
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "PRO BONO FAMILIAE"
 • Adres:62-300 WRZEŚNIA, KOŚCIELNA 19
 • Miasto:WRZEŚNIA
 • Gmina:WRZEŚNIA
 • Powiat:WRZESIŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-10-13
 • Adres WWW:http://www.pbf.org.pl
 • Konto bankowe:34968100020022155111027343
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WRZEŚNIA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE