organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA DUSZPASTERSTWA BIBLIJNEGO "METANOIA" - LUBLIN

 • KRS:0000099867
 • Nazwa: FUNDACJA DUSZPASTERSTWA BIBLIJNEGO "METANOIA"
 • Adres:20-814 LUBLIN, AL. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 1 / 29
 • Miasto:LUBLIN
 • Gmina:M. LUBLIN
 • Powiat:M. LUBLIN
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-03-29
 • Adres WWW:http://www.metanoia.pl
 • Konto bankowe:32124023821111001015660850
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBLIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE