organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "BARDZIEJ BYĆ" - NYSA

 • KRS:0000252810
 • Nazwa: FUNDACJA "BARDZIEJ BYĆ"
 • Adres:48-303 NYSA, PL.KOŚCIUSZKI 9
 • Miasto:NYSA
 • Gmina:NYSA
 • Powiat:NYSKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-02-29
 • Konto bankowe:16124016751111001034282606
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - NYSA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE