organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "DOBRA DROGA" - NYSA

 • KRS:0000218931
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "DOBRA DROGA"
 • Adres:48-304 NYSA, MICKIEWICZA 51A
 • Miasto:NYSA
 • Gmina:NYSA
 • Powiat:NYSKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-04-13
 • Adres WWW:http://www.dobra-droga-nysa.blog.onet.pl
 • Konto bankowe:97102037140000410200970954
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - NYSA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE