organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA AMF NASZA DROGA - OSTRÓW MAZOWIECKA

 • KRS:0000159282
 • Nazwa: FUNDACJA AMF NASZA DROGA
 • Adres:07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, BIAŁA 1
 • Miasto:OSTRÓW MAZOWIECKA
 • Gmina:OSTRÓW MAZOWIECKA
 • Powiat:OSTROWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-03-09
 • Adres WWW:http://fundacja.amf.org.pl
 • Konto bankowe:30124056281111000050727898
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OSTRÓW MAZOWIECKA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE