organizacje pożytku publicznego

CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU - ŁAZISKA GÓRNE

 • KRS:0000223366
 • Nazwa: CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU
 • Adres:43-173 ŁAZISKA GÓRNE, WYSZYŃSKIEGO 8
 • Miasto:ŁAZISKA GÓRNE
 • Gmina:ŁAZISKA GÓRNE
 • Powiat:MIKOŁOWSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-05-27
 • Adres WWW:http://www.csr.biz.pl
 • Konto bankowe:36213000042001032375260006
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ŁAZISKA GÓRNE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE