organizacje pożytku publicznego

CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ - SANDOMIERZ

 • KRS:0000213751
 • Nazwa: CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ
 • Adres:27-600 SANDOMIERZ, OPATOWSKA 10
 • Miasto:SANDOMIERZ
 • Gmina:SANDOMIERZ
 • Powiat:SANDOMIERSKI
 • Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-29
 • Adres WWW:http://www.caritas.pl/sandomierz
 • Konto bankowe:40106000760000330000312761
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SANDOMIERZ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE