organizacje pożytku publicznego

"ALWERNIA - FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY" - LUBARTÓW

 • KRS:0000300023
 • Nazwa: "ALWERNIA - FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY"
 • Adres:21-100 LUBARTÓW, LUBELSKA 32
 • Miasto:LUBARTÓW
 • Gmina:LUBARTÓW
 • Powiat:LUBARTOWSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-11-03
 • Adres WWW:http://alwernia.kapucyni.lubartow.pl
 • Konto bankowe:24870700060001882920000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBARTÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE