Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zwrot kosztów sądowych. Ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

0
Podziel się:

Sąd powinien zwrócić opłatę sądową zawsze, gdy po rozpatrzeniu skargi uchyli orzeczenie referendarza, a nie tylko wtedy, gdy stwierdzi, że referendarz dopuścił się oczywistego naruszenia prawa.

Zwrot kosztów sądowych. Ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
(Reporter Poland)

Sąd powinien zwrócić opłatę sądową zawsze, gdy po rozpatrzeniu skargi uchyli orzeczenie referendarza, a nie tylko wtedy, gdy stwierdzi, że referendarz dopuścił się oczywistego naruszenia prawa - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok Trybunału zapadł na skutek skargi spółki z o.o. Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Spedycyjnego TYCHY. Spółka zakwestionowała jeden z przepisów ustawy z 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który nakazuje sądowi zwrócić z urzędu, czyli z własnej inicjatywy, całą opłatę sądową uiszczoną od skargi na orzeczenie referendarza sądowego tylko wtedy, gdy sąd uwzględni tę skargę _ z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego naruszenia przez sąd _.

W rozpatrywanej sprawie referendarz wydał postanowienie związane z zajęciem udziałów w tej spółce należących do osoby fizycznej. Zawiadomienie złożył komornik, który prowadził przeciwko tej osobie egzekucję sądową. Problem polegał na tym, że osoba ta nigdy nie była udziałowcem tej spółki.

Spółka nie chciała, by w jej aktach rejestrowych znalazł się dokument sądowy, który nie miał z nią żadnego związku i dlatego wniosła zażalenie na postanowienie referendarza. Od zażalenia uiściła opłatę sądową. Sąd uwzględnił jej zażalenie, ale nie zwrócił opłaty. Kolejne zażalenie spółki oddalił też sądu II instancji.

Sądy obu instancji odwołały się do ogólnej zasady zapisanej w art. 520 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), wedle której każdy z uczestników postępowania nieprocesowego - a takim postępowaniem jest postępowanie rejestrowe - ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie.

Sąd II instancji zaznaczył, że spółka miałaby prawo do zwrotu opłaty, gdyby doszło do _ oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego naruszenia przez sąd _. W tej sprawie jednak tak nie było - uznał sąd.

W skardze konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego spółka zakwestionowała art. 79 ust. 1 pkt f ustawy z 2005 r. w zakresie, jaki dotyczy zwrotu _ z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego naruszenia przez sąd _.

Spółka zwróciła uwagę na to, że przepis ten uzależnia prawo do zwrotu kosztów sądowych nie tylko od uwzględnienia skargi, ale - dodatkowo - od stwierdzenia przez sąd, że orzeczenie referendarza sądowego zapadło z _ oczywistym naruszeniem prawa _. To sprzeczne z art. 45 ust. 1 konstytucji, który gwarantuje wszystkim prawo do sądu - twierdziła spółka.

W czwartek TK orzekł, że zakwestionowany przepis jest faktycznie niezgodny z konstytucją w tym zakresie, w jakim w postępowaniu nieprocesowym wszczętym z urzędu nie przewiduje zwrotu opłaty sądowej, jeśli sąd nie stwierdzi _ oczywistego naruszenia prawa _. Przepis ten narusza prawo do sądu oraz zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Uzasadniając wyrok sędzia TK Zbigniew Cieślak podkreślił, że przepis ten może zniechęcać do występowania ze skargą w obawie przed poniesieniem kosztów, które - nawet jeśli sąd uzna skargę za zasadną - nie zostaną skarżącemu zwrócone. _ Skutkiem zakwestionowanego przepisu jest stan niepewności co do ekonomicznego bilansu podejmowanych czynności procesowych _ - powiedział sędzia.

Trybunał ogłosił wyrok w czwartek, natomiast wydał go wcześniej, 11 lutego br., po rozpatrzeniu skargi bez przeprowadzania jawnej rozprawy (sygn. SK 39/10). Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym dopuszcza taki tryb rozpoznania skargi konstytucyjnej, jeżeli ze stanowisk uczestników postępowania wynika bezspornie, że kwestionowany przepis jest niezgodny z konstytucją. W tej sprawie zgodnego zdania co do niekonstytucyjności przepisu byli: Sejm, prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich.

Czytaj więcej w Money.pl
Ważna ustawa trafiła do Trybunału Sędziowie przyjrzą się, czy wprowadzenie urzędowych cen i marż leków refundowanych jest zgodne z konstytucją.
Będą zmiany w prawie wyborczym. Prezydent... Nowelizacja została wymuszona przez niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
Znacznie przedłużyli obowiązek meldunkowy Wszystkie kluby poparły w Sejmie rządowy projekt noweli ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych przesuwający zniesienie obowiązku meldunkowego na 2016 rok.
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)