Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zakaz rozmów telefonicznych aresztowanego z obrońcą niekonstytucyjny?

0
Podziel się:

Prokurator generalny zastrzegł, że w określonych okolicznościach dopuszczalny jest czasowy nadzór kontaktów oskarżonego z obrońcą.

Zakaz rozmów telefonicznych aresztowanego z obrońcą niekonstytucyjny?
(Paweł Kozioł/Reporter)
bESpQaoR

Tak uważa Prokuratura Generalna. Jej stanowisko sformułowano w związku z wnioskiem Rzecznik Praw Obywatelskich, którym 25 listopada zajmie się Trybunał Konstytucyjny. Zakwestionowany przez Irenę Lipowicz przepis głosi, że tymczasowo aresztowany nie może korzystać ze środków łączności przewodowej i bezprzewodowej.

_ - W kontekście jednolitego orzecznictwa TK, poglądów doktryny oraz wypracowanego przez orzecznictwo Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jednolitego i spójnego standardu w zakresie kontaktów oskarżonego z jego obrońcą należy dojść do wniosku, że stanowisko RPO (...) jest trafne _ - głosi pismo prokuratora generalnego do TK zamieszczone na stronach PG.

Wprawdzie, jak zaznaczyła RPO, wśród prawników istnieją niejednoznaczne interpretacje tego przepisu, a większość z nich przyjmuje, że zakaz rozmów telefonicznych nie dotyczy kontaktów aresztowanego z obrońcą. Lipowicz przypomniała, że podobne stanowisko prezentuje też resort sprawiedliwości.

bESpQaoT

Jednak - jak dodała RPO - praktyka stosowania przepisu jest inna. _ - Organy wykonujące karę pozbawienia wolności, czyli pracownicy oraz funkcjonariusze Służby Więziennej dokonują wykładni tego przepisu w sposób jednolity, utrwalony, poparty stanowiskiem dyrektora SW, uniemożliwiając telefoniczny kontakt tymczasowo aresztowanego z obrońcą _ - wskazała RPO w swoim wniosku. Dlatego - w jej ocenie - stanowi to naruszenie prawa do obrony.

Prokurator generalny zastrzegł, że w określonych okolicznościach dopuszczalne jest poddanie kontaktów oskarżonego z obrońcą czasowemu nadzorowi. _ W orzecznictwie zaakceptowano ingerencję w swobodę takich kontaktów jedynie w sprawach o poważne przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub popełnione w zorganizowanej grupie przestępczej _ - głosi stanowisko PG.

Prokuratura przypomniała jednocześnie, że ingerencja taka musi być zawsze _ wyczerpująco uzasadniona i stosowana tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia zamierzonego celu kontroli _.

Na etapie prac sejmowych znajduje się obecnie obszerny rządowy projekt nowelizacji przepisów karnych, który m.in. obejmuje zmianę przepisu zakwestionowanego we wniosku RPO. Zgodnie z projektem tymczasowo aresztowany będzie mógł korzystać z telefonu, jeśli podstawą aresztowania nie była obawa nakłaniania świadków do fałszywych zeznań lub utrudniania postępowania.

bESpQaoZ

- Zdaniem PG taka nowelizacja może budzić wątpliwości. _ Przepisy Kodeksu karnego wykonawczego nie mogą modyfikować zasad porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z jego obrońcą, ponieważ zasady te zostały określone w przepisach Kodeksu postępowania karnego w sposób wyczerpujący _ - oceniono w stanowisku PG.

Czytaj więcej w Money.pl
Zakaz uprawy konopi jest konstytucyjny? Skarżący wskazywał, że państwo nie może wyciągać wobec człowieka konsekwencji za złamanie prawa w celu zaspokojenia własnych potrzeb.
Gminy żydowskie wnioskują do Trybunału W stanowisku dla Trybunału Konstytucyjnego ówczesna marszałek Sejmu wniosła o umorzenie postępowania ze względu na _ niedopuszczalność wydania wyroku _.
Odwrócona hipoteka. "To produkt toksyczny" _ To skandaliczna próba wywłaszczenia dużej grupy najbiedniejszych, słabo przygotowanych do obrony prawnej ludzi _.
bESpQapu
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)