Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Ustawa żłobkowa ułatwi godzenie życia rodzinnego z pracą?

0
Podziel się:

Nowelizacja ustawy zmienia zasady przyznawania dotacji na utworzenie i prowadzenie żłobka i wprowadza zachęty do zatrudniania dziennych opiekunów.

Ustawa żłobkowa ułatwi godzenie życia rodzinnego z pracą?
(Grzegorz Rogiński/KPRM)
bELusOkB

Nowelizacja ustawy zmienia zasady przyznawania dotacji na utworzenie i prowadzenie żłobka i wprowadza zachęty do zatrudniania dziennych opiekunów.

Dzisiaj Senat rozpatrywał nowelizację ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat trzech, zwaną ustawą żłobkową. Nowela była zapowiadana przez premiera Donalda Tuska w tzw. drugim expose i jest częścią pakietu ustaw wychodzących naprzeciw potrzebom rodzin, który ma ułatwić godzenie pracy z życiem prywatnym. Ustawa weszła w życie w kwietniu 2011 r.; nowela jest odpowiedzią na najczęściej zgłaszane problemy przy realizacji ustawy. Wprowadza m.in. zmiany zasad przyznawania dofinansowania na tworzenie i utrzymywanie placówek opieki nad małymi dziećmi.

Podczas debaty senatorowie pytali m.in. o opiekunów dziennych. Mieczysław Augustyn (PO) sugerował, że mała popularność tej formy opieki (wg MPiPS na koniec 2012 r. w całym kraju opiekunów dziennych było 30, mieli pod opieką ok. 80 dzieci) może wynikać z barier finansowych, wyraził jednak nadzieję, że nowe regulacje zmienią ten stan rzeczy, choć wprowadzane są w _ trudnym momencie budżetowym _. Ryszard Knosala (PO) wskazywał na potrzebę wprowadzenia ułatwień dla dziennych opiekunów, ale podkreślał także konieczność dokładnej weryfikacji ich kompetencji.

bELusOkD

Waldemar Kraska (PiS) wyraził wątpliwości, czy nowela rzeczywiście przyczyni się do powstania nowych miejsc w placówkach opieki nad małym i dziećmi w sytuacji, gdy pieniędzy na jej realizację jest mniej niż w zeszłym roku, a zwiększa się dotacje, o które mogą ubiegać się gminy tworzące takie placówki. Jego zdaniem zwiększanie liczby miejsc w żłobkach może okazać się niepotrzebne, gdy wprowadzone zostaną roczne urlopy rodzicielskie. Pytał również, czy nie wzrosną opłaty ponoszone przez rodziców. Przypomniał także o nagłaśnianych przez media nieprawidłowościach w placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi, sugerując, że takich sytuacji może być więcej, jeśli zbyt łatwo będzie otworzyć żłobek.

Andrzej Pająk (PiS) przekonywał, że pobyt w żłobku jest szkodliwy dla dzieci, naraża je na _ głębokie cierpienie _ i tzw. stres żłobkowy. Jego zdaniem pieniądze, które gminy przeznaczają na utrzymanie miejsc w tego typu placówkach (ok. 1,1 tys. zł) lepiej dać matkom, które dzięki temu mogłyby zostać z dziećmi w domu zamiast posyłać je do żłobków.

Wiceminister pracy Elżbieta Seredyn podkreśliła, że obecnie wymogi rynku pracy często nie pozostawiają rodzicom takiego wyboru. Rodzice muszą mieć możliwość łączenia obowiązków rodzicielskich z pracą, a rolą państwa jest zapewnienie najwyższej jakości opieki dla dzieci. Dodała, że największy odsetek dzieci uczęszczających do żłobków to dzieci powyżej pierwszego roku życia, więc wprowadzenie rocznych urlopów rodzicielskich nie spowoduje, że będzie potrzebnych znacznie mniej miejsc.

Zapewniła, że choć nowela ułatwia tworzenie nowych placówek, wymogi, które będą one musiały spełnić, gwarantują wysoką jakość opieki i bezpieczeństwo dzieci. Wskazała, że zarówno wysokość opłat za żłobki oraz innego rodzaju placówki, jak i wynagrodzeń dla opiekunów dziennych ustalają gminy. Poinformowała, że w tym roku na program dofinansowań dla gmin przeznaczono 101 mln zł, z czego 51 mln zł już rozdysponowano. Podkreśliła, że choć dotacji może być mniej niż w zeszłym roku, gdy ustawa wejdzie w życie, będą one wyższe.

bELusOkJ

Zwróciła uwagę, że dotację z budżetu będą mogły otrzymać nie tylko gminy, jak obecnie, ale także inne podmioty - osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dotacja będzie mogła wynieść do 80 proc. kosztów (obecnie 50 proc.). Rozszerzony będzie też katalog podmiotów mogących zatrudniać dziennego opiekuna; obecnie może być zatrudniony tylko przez gminę na umowę zlecenie, a po nowelizacji będą mogły zatrudniać go również organizacje pozarządowe oraz prywatne podmioty. Zdaniem Seredyn te zmiany przyczynią się do popularyzacji tej formy opieki, która jest najodpowiedniejsza dla najmłodszych dzieci, a także wygodna - zarówno dla osób, które sie tej funkcji podejmują, jak i dla rodziców.

W znowelizowanej ustawie nie znalazł się proponowany wcześniej przez rząd zapis o skróceniu z kwietnia 2014 r. do końca sierpnia tego roku okresu przejściowego na dostosowanie się prywatnych żłobków do wymogów wprowadzonych ustawą żłobkową. Zapis ten podczas prac nad projektem noweli wykreśliła sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny, ponieważ biuro legislacyjne zwracało uwagę, że zmiana ustalonych wcześniej zasad może być podstawą do zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego. MPiPS zgodziło się wówczas z taką argumentacją.

Z danych resortu pracy i polityki społecznej wynika, że po wejściu w życie ustawy wzrosła liczba miejsc w żłobkach - w 2010 r. liczba miejsc w żłobkach i oddziałach żłobkowych wynosiła ponad 31 tys., zaś w 2012 r. - 40 tys. i było 10 tys. legalnie zatrudnionych niań.

Czytaj więcej w Money.pl
Rewolucja w żłobkach. Przybędzie miejsc Według ministra pracy i polityki społecznej mają się do tego przyczynić zmienione zasady przyznawania dotacji.
Miliony na nowe miejsca w żłobkach. Gdzie? Woj. śląskiemu przyznano 6,2 mln zł z rządowego programu Maluch 2013 na tworzenie nowych miejsc w żłobkach i na bieżące utrzymanie już istniejących.
Więcej dzieci skorzysta z ulg? Jest projekt Zniżki na przejazdy komunikacją miejską oraz na wstęp m.in. do muzeów dla dzieci Polaków, którzy mieszkają za granicą, przewiduje projekt autorstwa PiS, który trafił już do Sejmu.
bELusOle
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)