Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
e-sąd
29.05.2013 14:48

Usprawnienie e-sądu. Prezydent podpisał ustawę

Przyjęte w ustawie rozwiązania mają zapobiegać sytuacjom, w których tytuł wykonawczy wydawany przez sąd może stać się podstawą egzekucji przeciwko osobie nie będącej dłużnikiem.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter)

Możliwość dochodzenia w e-sądzie wyłącznie roszczeń powstałych do trzech lat przed wniesieniem sprawy oraz zabezpieczenie prawidłowości egzekucji komorniczych przewiduje zmiana kodeksu postępowania cywilnego, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

_ - Przyjęte w ustawie rozwiązania mają zapobiegać sytuacjom, w których tytuł wykonawczy wydawany przez sąd może stać się podstawą egzekucji przeciwko osobie nie będącej dłużnikiem _ - zaznaczyła w środę Kancelaria Prezydenta w informacji na temat podpisanej ustawy. Ponadto, nowelizacja ma _ przeciwdziałać zagrożeniom związanym z funkcjonowaniem e-sądu _.

E-sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze, istnieje od stycznia 2010 r. Postępowanie takie dotyczy głównie osób zalegających z różnymi opłatami np. za prąd czy telefon. Cała procedura - od złożenia pozwu po wydanie nakazu zapłaty - odbywa się przez internet. Dotychczas do e-sądu wpłynęło ponad pięć milionów spraw.

Od wielu miesięcy media, prawnicy oraz sędziowie wskazywali na możliwości nadużywania e-sądu - wzrosła np. liczba pozwów dotyczących przedawnionych długów. Zgodnie z polskim prawem roszczenie przedawnione nadal istnieje i jedynie w wyniku złożenia przez pozwanego zastrzeżenia w tej sprawie nie może być ono dochodzone na drodze przymusu państwowego.

Wskazywano, że przed powstaniem e-sądu takich pozwów wnoszono mniej, gdyż opłaty od nich były dużo wyższe. Ponadto, jak się okazało, niektórzy wierzyciele w sposób świadomy wykorzystywali nieaktualne adresy dłużników, licząc na to, że zawiadomienie o sprawie do nich nie dotrze i nie zostanie złożone zastrzeżenie.

W nowelizacji kpc zapisano więc m.in., że _ w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu _. Wcześniejsze roszczenia będą mogły być dochodzone w trybie tradycyjnym, ale już nie elektronicznym.

Jednocześnie wprowadzony został obowiązek podawania w pozwie składanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym numeru PESEL lub NIP pozwanego - co pozwoli lepiej go zidentyfikować. Przewidziano także możliwość ukarania przez sąd grzywną powoda lub jego pełnomocnika za zawinione wskazanie w elektronicznym postępowaniu nieprawidłowego adresu lub PESEL pozwanego.

Wprowadzona została też zasada, iż w sprawach prowadzonych w tradycyjnym trybie sąd z urzędu ma ustalać numer PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym pozwanego niebędącego osobą fizyczną.

Inne z rozwiązań nowelizacji zakładają natomiast, że komornik będzie miał obowiązek pouczania dłużnika o możliwości wniesienia odwołania, jeśli egzekucja ma być prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego opartego na wyroku zaocznym, o którym dłużnik mógł nie wiedzieć.

Ponadto, wprowadzono obowiązek zawieszenia przez komornika postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym w razie przedstawienia przez dłużnika zaświadczenia, z którego wynika, że orzeczenie zostało doręczone na inny adres aniżeli jego miejsce zamieszkania. Zmiany mają wejść w życie po miesiącu od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj więcej w Money.pl
Komu najbardziej ufają Polacy? Zobacz sądaż Bronisławowi Komorowskiemu ufa aż 66 proc. badanych - wynika z sondażu CBOS.
"Trzeba zrobić wszystko, by Polki chciały rodzić" Konsultacje w Pałacu Prezydenckim będą dotyczyły między innymi ustanowienia kwoty wolnej od podatku, uzależnionej od liczby dzieci.
Komorowski chwali ich za owoce reformy Prezydent zauważył, że to również dzięki samorządowcom Polacy deklarują, że dobrze im się żyje.
Tagi: e-sąd, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz