Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Upadłość konsumencka raz na 10 lat

0
Podziel się:

Upadłość konsumencka ma być szansą dla niewypłacalnych.

Upadłość konsumencka raz na 10 lat
(PAP/Paweł Kula)

Rząd przyjął projekt upadłości konsumenckiej. Osoby fizyczne będą mogły ogłosić niewypłacalność. Pod pewnymi jednak warunkami.

Rośnie liczby osób mających problemy ze spłatą swoich długów. Upadłość konsumencka jest sprawdzoną instytucją stosowaną np. we Francji, Holandii i Niemczech, czy w USA. Wszędzie tam oddłużenie następuje w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy konsument da rękojmię należytego wykorzystania tej szansy i nie stwarza zagrożenia dalszym zadłużaniem.

ZOBACZ TAKŻE:

Upadłość konsumencka będzie wprowadzona poprzez nowelizację ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Propozycje wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda (na zdjęciu) zakładają też niższe koszty i większą dostępność postępowania upadłościowego - czytamy w komunikacie Ministerstwa Gospodarki.

| Projekt nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze to jedna z 21 propozycji legislacyjnych Ministerstwa Gospodarki, w ramach "Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości". Przyjęty przez rząd projekt nowelizuje również ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. |
| --- |

Postępowanie upadłościowe będzie mogło być prowadzone tylko wobec osób, które stały się niewypłacalne w wyjątkowych i niezależnych od nich okolicznościach. Nie będzie można ogłosić upadłości kiedykolwiek, z jakiejkolwiek przyczyny i wielokrotnie.

Skreślono jednak warunek jednokrotnego ogłoszenia upadłości w życiu. Tak więc pomiędzy kolejnymi oddłużeniami będzie musiało upłynąć co najmniej 10 lat.

Zmniejszą się też koszty postępowania upadłościowego. Opłata za jego wszczęcie wyniesie 200 zł, zamiast 1000 zł, pobieranego obecnie od innych podmiotów.

| Postępowanie upadłościowe wobec konsumentów: |
| --- |
| - niewypłacalna osoba składa wniosek o upadłość w sądzie - sąd likwiduje majątek dłużnika; - jeżeli po przeprowadzeniu likwidacji majątku i zaspokojeniu wierzycieli z funduszy masy upadłościowej, pozostaną jeszcze jakieś wierzytelności - sąd na wniosek dłużnika będzie orzekał o planie ich spłat w okresie do 5 lat. Plan ten chroni zarówno prawa wierzycieli, jak również uwzględnia możliwości zarobkowe dłużnika - mieszkanie albo dom dłużnika powinny być również przeznaczone na spłatę długów. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości wydzielona będzie jednak dla dłużnika kwota na wynajem mieszkania przez okres ok. 1 roku; - dla zabezpieczenia interesów wierzycieli, dłużnik będzie składał coroczne sprawozdania z wykonania planu spłat oraz osiągniętych przychodów; - w razie poprawy sytuacji materialnej niewypłacalnego konsumenta (np. poprzez spadek lub darowiznę)
, możliwe będzie zwiększenie zakresu spłat wierzycieli. Nie będzie to jednak dotyczyć sytuacji, gdy kondycja finansowa dłużnika poprawi się w
związku z jego zwiększoną aktywnością zawodową skutkującą wyższymi zarobkami z pracy lub działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie ma premiować aktywność zawodową dłużników; - projekt przewiduje możliwość modyfikacji planu spłaty, w razie wystąpienia czasowej przeszkody w ich uiszczaniu przez dłużnika. W takim przypadku sąd, po wysłuchaniu wierzycieli, będzie mógł przedłużyć okres spłaty, ale nie więcej niż o dwa lata; Jeżeli dłużnik nie będzie dobrowolnie spłacał swych zobowiązań zgodnie z planem spłaty, lub mimo niewypłacalności zaciągnie kolejne zobowiązania albo nie będzie współpracować z organami prowadzącymi postępowanie, zostanie ono umorzone. Tym samym swoje należności będzie musiał regulować na ogólnych zasadach. |

Sejm projektem dot. upadłości zajmie się po wakacjach.

wiadomości
wiadmomości
gospodarka
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)